Wyższe koszty ubezpieczenia samochodowego spowodowane nieubezpieczonymi kierowcami.

Z danych statystycznych Ministerstwa Transportu wynika, że w Anglii  jeździ ponad 14 milionów nieubezpieczonych kierowców a raczej pojazdów przez nich kierowanych.

Łączna liczba karanych z tego tytułu osób rocznie dochodzi nawet do 200 tysięcy. 

Karani oprócz 6-8 punktów karnych mogą dostać  zakaz prowadzenia pojazdów lub zapłacić karę sięgającą nawet £5000.

 
Wypadki w UK. Ile kosztują nas nieubezpieczeni kierowcy?

Te same dane statystyczne podają niemałą bo 23 tysięczną liczbę osób poszkodowanych przez kierowców nie posiadających ubezpieczenia prowadzonych przez siebie pojazdów. Z tego tytułu ok. £30 ubezpieczenia stanowi opłata na pokrycie wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców.

 

Przeciwdziałania braku ubezpieczenia pojazdów.

W związku z powyższym Ministerstwo transportu w UK postanowiło karać najbardziej i regularnie łamiących prawo kierowców poprzez wysłanie listu informującego o nieprzedłużonym ubezpieczeniu, a gdy pomimo tego składka nie zostanie opłacona (lub pojazd nie zostanie wyrejestrowany z tzw. Statutory Off Road Notification) nałoży na danego kierowcę grzywnę w wysokości 100 funtów. 

Nieopłacenie tej kwoty będzie skutkowało w postaci blokady kół, konfiskaty lub zniszczenia nieubezpieczonego pojazdu. Takie prawa w Anglii posiada DVLA.

Co zrobić, jeśli ubezpieczenie jest dużym wydatkiem, który z trudem może pomieścić domowy budżet?


Duża część ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenia pojazdów na raty, jeśli kierowcy nie stać od razu na wyłożenie pełnej kwoty.Dodatkowo, aby zmniejszyć składkę ubezpieczeniową warto pomyśleć o mniejszym samochodzie (z mniejszą mocą i pojemnością silnika), który to wygeneruje mniejsze składki ubezpieczeniowe i niższy podatek drogowy.


W żadnym wypadku nie zalecamy ryzyka prowadzenia pojazdu bez ważnego ubezpieczenia. Nie opłacalne jest zatrzymanie przez Policję, otrzymanie punktów karnych pozostających przez wiele lat na prawie jazdy a także płaceniu wysokich kar pieniężnych. Do tego doliczyć można utratę naszego pojazdu przez konfiskację lub jego zniszczenie.

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku drogowym z nieubezpieczonym kierowcą i potrzebujesz informacji na temat odszkodowania, skontaktuj się z doświadczonym biurem (np. Optimal Claim). Doświadczeni specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania i rozwieją wątpliwości.

Artykuł by

  • Please prove you are human by selecting the house.
Call Now Button