Jak już wspominaliśmy na stronie wypadek samochodowy w UK, nie każdy rodzaj wypadku drogowego wymaga powiadomienia Policji o wystąpieniu kolizji. Jeśli nie było poszkodowanych w jej wyniku, sami możemy wymienić się danymi ze sprawcą wypadku, sfotografować uszkodzenia pojazdu po czym poinformować swojego ubezpieczyciela o fakcie wystąpienia stłuczki w UK.

Postępowanie w razie stłuczki w Anglii

Po wystąpieniu stłuczki należy wymienić się ze sprawcą wypadku danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzyskać od niego dane polisy ubezpieczenia pojazdu (ubezpieczyciel, dane rejestracyjne pojazdu) a także zanotować datę i godzinę całego zdarzenia. Poza tym dobrze jest zrobić zdjęcie uszkodzeń naszego pojazdu, które może się przydać w późniejszych roszczeniach odnośnie odszkodowania gdybyśmy zaczęli odczuwać jakiekolwiek bóle. Jeśli to możliwe możemy na miejscu także spisać oświadczenie wskazujące winnego zdarzenia Po tym możemy udać się do docelowego miejsca podróży.

Stłuczka w UK – wyjątki kiedy należy wezwać Policję

Czasami pomimo tego, że w drobnej kolizji drogowej nikt nie odniósł żadnych obrażeń należy wezwać Policję. Należą do tego sytuacje gdy:

[icon_list type=”triangle”]

  • sprawca wypadku był nietrzeźwy
  • sprawca wypadku nie posiadał ważnego ubezpieczenia pojazdu
  • sprawca wypadku okazał się agresywny
    [/icon_list]

 

Odszkodowanie za stłuczkę w UK

W celu analizy stłuczki i jej ewentualnego odszkodowania za nią zaleca się kontakt ze specjalistami z firmy Optimal Claim pod numerem telefonu (01772) 870 035 lub 07546 785 771 lub skorzystanie z formy kontaktowej na stronie www.optimalclaim.co.uk. Po pozytywnej ocenie wstępnej państwa sprawy polscy eksperci przystąpią do kompletowania niezbędnych dokumentów i dalszego postępowania w celu uzyskiwania odszkodowania.

 

  • Please prove you are human by selecting the key.
Call Now Button