Jak było wspomniane w jednym z poprzednich artykułów, jedną z podstawowych rzeczy, jaką musi zrobić pracownik w momencie, kiedy dojdzie do wypadku w miejscu pracy, jest bezzwłoczne zgłoszenie takiego zdarzenia do pracodawcy i przełożonego, a następnie zanotowanie odpowiedniej adnotacji w tzw. Accident Book, która stanowi dowód w ewentualnej sprawie o odszkodowanie. Co jednak w przypadku, kiedy taki zapis nie zostanie sporządzony?

Accident BookOczywiście nie ma prawa, które zabraniałoby nam ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli nie podano o nim informacji w Accident Book. W końcu taki przepis prawny nie miałby większego sensu. Jak łatwo się jednak domyślić, w takim przypadku o wiele trudniej jest uzyskać satysfakcjonującą decyzje.

Problemu nie ma w momencie, kiedy dojdzie do poważnego wypadku, który pozbawił poszkodowanego przytomności i wymagał natychmiastowego przewiezienia na oddział intensywnej terapii.

Wynika to z faktu, że zapisy rozmów dyspozytora i zeznania ratowników medycznych oraz raporty lekarzy w zupełności wystarczą, żeby udowodnić, że do wypadek w pracy zdarzył się w tym konkretnym miejscu.

Co jeżeli jednak taka sytuacja nie miała miejsca i tak naprawdę, brak wpisu w accident book jest równoznaczny z tym, że nie mamy praktycznie żadnego dowodu na to, że do zdarzenia doszło w pracy? Wtedy można zrobić kilka rzeczy:

– Nawet jeżeli nie został umieszczony wpis w Accident Book, twoim zadaniem jest napisać podanie do osób trzecich. Takie pisma, podania, et cetera, będą dowodem w sprawie.

– Spytaj osób trzecich, czy ktokolwiek odnotował informacje o zdarzeniu. Dowiedz się, także czy są jakiekolwiek zdjęcia z momentu wypadku. Jeżeli tak, masz pełne prawo je otrzymać.

– Sam możesz wykonać zdjęcia maszynerii w swoim miejscu pracy po to aby udowodnić, że warunki które tam panują nie odpowiadają standardom BHP (jeżeli oczywiście tak jest)

– Poszukaj niezależnych świadków wypadku, którzy będą w stanie potwierdzić twoją wersje wydarzeń przed sądem.

– Kiedy trafisz do lekarza/szpitala, pamiętaj o tym, żeby zostali oni poinformowani o tym gdzie doszło do wypadku i co było jego przyczyną.

Jak widać, możliwości jest sporo i brak wpisu w Accident Book wcale nie oznacza, że nie otrzymamy odszkodowania. Jednakże, lepiej mieć taki zapis. W końcu oszczędzi on nam naprawdę sporej ilości problemów.

  • Please prove you are human by selecting the star.
Call Now Button