Decydując się na pracę w konkretnym miejscu czy zawodzie często nie zdajemy sobie sprawy, że nie jesteśmy traktowani na równi z innymi współpracownikami. Jeśli ma to miejsce to mamy do czynienia z dyskryminacją w pracy.

Tak więc gdy czujemy nierówne traktowanie ze względu na płeć, wyznanie, poglądy, kolor skóry czy np. narodowość to powinniśmy zacząć działać.

Prawo europejskie reguluje także kwestie dyskryminacji w pracy. Wielka Brytania nie jest tego wyjątkiem. Dyskryminacja w pracy może przejawiać się na wiele sposobów. Jego najczęstszym objawem może być odmienne (gorsze) traktowanie względem swoich kolegów lub koleżanek w miejscu pracy.

Płeć

W przypadku kobiet możemy mówić o wykluczeniu wykonywania pewnych obowiązków nawet gdy nie ma do tego najmniejszych przeciwwskazań. W przypadku mężczyzn odrzucenie jego kandydatury gdy chce on wykonywać np. zawód typowy dla kobiet (np. na recepcji).

Dyskryminacja w pracy jeśli chodzi o płeć bardzo często przejawia się w postaci mniejszych zarobków kobiet. Według prawa powinny otrzymywać dokładnie takie samo wynagrodzenia co mężczyźni.

Kolor skóry

Kolor skóry również jest częstym przejawem odmiennego traktowania. Środowisko w którym wykonujemy swoje obowiązki jest najczęściej nagromadzeniem ludzi różnego koloru skóry. Bardzo często dochodzi zatem do różnego traktowania poszczególnych grup etnicznych. Takie zachowanie prowadzi to do konfliktów między pracownikami.

Wyznanie (religia)

Kwestie wyznaniowe są szczególnie trudnym przypadkiem dyskryminacji. Decydując się na przestrzeganie poszczególnej doktryny religijnej często zapomina się o poszanowaniu kogoś kto wyznaje inną religię.

Narodowość

Dyskryminacja pod tym względem może występować zarówno jawnie jak i ukrycie. Zależy to od tego czy osoba łamiąca prawo o równości traktowania jawnie podkreśla naszą narodowość, często odczuwamy też różnice w traktowaniu na podstawie porównań z innymi nacjami w miejscu pracy. Ten typ mogą szczególnie odczuwać polscy obywatele pracujący w Anglii.

Jak walczyć z dyskryminacją w miejscu pracy?

Czasami samodzielna walka ze zróżnicowanym traktowaniem jest trudna i męcząca.

Zdarza się, że jesteśmy nawet w stanie zrezygnować z pracy z tego powodu. Nie należy się jednak poddawać! Dobrze jest zdobyć jakieś tego dowody, może nawet kogoś kto może potwierdzić zjawisko nietolerancji wobec nas.

Po tym możemy szukać pomocy u specjalistów. Z czystym sumieniem możemy polecić firmę Optimal Claim. Więcej informacji znajdą Państwo na ich stronie internetowej http://www.optimalclaim.co.ukArtykuł by

  • Please prove you are human by selecting the heart.
Call Now Button