Protokół wypadku samochodowego w UK

Wypadki samochodowe tak jak większość kolizji drogowych wymagają czasami sporządzenia protokołu powypadkowego. Gdy taki wypadek lub stłuczka zdarzył się nie z naszej winy, sporządzenie protokołu może nam pomóc w staraniu się o odszkodowanie. Jest to szczególnie przydatne gdy odnieśliśmy jakieś obrażenia lub odczuwamy następstwa wspomnianego zdarzenia.

Gdy obrażenia są na tyle poważne, że wymagana jest opieka medyczna to poza wezwaniem ambulansu, powinniśmy również poinformować o tym fakcie policję. To ona zajmie się wtedy sporządzaniem protokołu wypadkowego na miejscu zdarzenia.

Jakie informacje powinny się znaleźć w protokole powypadkowym? 

Jednymi z najważniejszych danych są dane osobowe sprawcy oraz dane jego ubezpieczyciela. Powinniśmy także zanotować numery rejestracyjne pojazdu oraz dane świadków zdarzenia jeśli to możliwe.

Pomocne okazać się może zdjęcie miejsca zdarzenia, uszkodzenia pojazdów czy nasze urazy.

Protokół z miejsca wypadku powinien ponadto zawierać takie dane jak:[icon_list type=”okay”]

  • Datę i godzinę zajścia
  • Miejsce wypadku
  • Warunki drogowe w tym stan widoczności (słoneczny dzień, noc, mgła, deszcz itp.)
  • numer interwencji policyjnej (jeśli do takiej doszło w tym numer telefonu prowadzącego sprawę)

 [/icon_list]O zdobycie takich informacji powinniśmy zatem zadbać gdy staramy się o rekompensatę, lub chcemy dochodzić innych roszczeń związanych z wypadkiem samochodowym. Pamiętać powinniśmy także o ustaleniu winnego wypadku oraz jego podpisie. Zabezpieczy nas to w przypadku gdy sprawca zdecyduje się zmienić zdanie.

[info_box title=”Ważne”] Gdy sprawca wypadku nie chce udzielić nam tych informacji lub jest agresywny, należy tylko zanotować numery rejestracyjne pojazdu.  [/info_box]

Artykuł by

  • Please prove you are human by selecting the plane.
Call Now Button