Ostatnie dane statystyczne z Health and Safety Executive wykazały, że Szkocja jest jednym z miejsc Wielkiej Brytanii, gdzie występuje najwięcej wypadków przy pracy. Od 2009 r. zginęło tam 231 osób – średnio z jedną śmosobą tracącą życie co dwa tygodnie.

Jednymi z najbardziej niebezpiecznych gałęzi przemysł są budownictwo i rolnictwo. Liczba zgonów związanych z pracą w tych sektorach w Wielkiej Brytanii wyniosła 1540 w 2009 roku.

Wysokie statystyki wydają się być potwierdzane przez ostatnie przypadki w tym te na farmie koło miejscowości Hawick (25 października) czy pracownika budowlanego w centrum Glasgow. Zarówno same liczby odzwierciedlające ilość wypadków śmiertelnych w Szkocji jak i przykłady nieszczęśliwych zdarzeń pokazują wyrażny problem z bezpieczeństwem w miejscu pracy (Health and Safety).

Od 2013 r. pracownicy na budowach ponieśli najwyższą liczbę obrażeń związanymi z upadkami, porażeniem prądem, wybuchami, utonięciem czy uduszeniem na czele, w wyniku czego zginęło 195 osób. Kolejne 26 007 osób w Wielkiej Brytanii odniosło obrażenia, takie jak złamania, amputacje, poważne oparzenia i utrata przytomności.

Jak w sporej części podobnych zdarzeń przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem najprawdopodobnie pomogłoby zredukować ilość wypadków śmiertelnych nie tylko w Szkocji ale również w pozostałych rejonach Zjednoczonego Królestwa.

  • Please prove you are human by selecting the flag.
Call Now Button