Pobicie, napad lub jakikolwiek inny akt przemocy to bardzo trudna sytuacja, szczególnie jeśli miała miejsce na terenie Wielkiej Brytanii. Na szczęście angielskie prawo pozwala ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wszelkiego rodzaju aktów przemocy. Jak to zrobić?

W jaki sposób uzyskać rekompensatę finansową za napad lub pobicie? Przeczytaj tekst i dowiedz się już teraz.

Dla kogo odszkodowanie za pobicie

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z tytułu aktu przemocy (kradzież, porwanie, przemoc domowa, wykorzystywanie seksualne, znęcanie psychiczne itd.), trzeba spełnić kilka warunków, a mianowicie:

 • nie można być agresorem ani prowodyrem zajść – jeżeli świadomie brałeś udział w rozruchach, prowokowałeś bójkę lub z premedytacją udałeś się w miejsce, gdzie odbywały się zamieszki, Twój wniosek o odszkodowanie raczej zostanie odrzucony;
 • obrażenia zostały wycenione na co najmniej 1000 funtów – jedynie poszkodowani, których obrażenia osiągnęły minimalną wartość, tj. właśnie 1000 funtów, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie;
 • trzeba współpracować z policją i powiadomić ją o zajściu w ciągu 24 godzin – natychmiastowy kontakt z policją i wykonywanie wszystkich poleceń oraz próśb funkcjonariuszy jest warunkiem koniecznym do otrzymania odszkodowania;
 • nie można mieć bogatej przeszłości kryminalnej – jeśli w przeszłości zostałeś skazany za akty przemocy, napady, rabunki, pobicia itd., to szanse na odszkodowanie znacznie się zmniejszają; oczywiście, jeżeli uda Ci się udowodnić swoją niewinność, to masz szansę na rekompensatę za poniesione straty, niemniej jednak każdy, kto widnieje w kartotece kryminalnej angielskiej policji, z miejsca staje się mało wiarygodny.

Jak się zachować?

To, jak poszkodowany zachowa się bezpośrednio po pobiciu, w dużej mierze decyduje o możliwości późniejszego ubiegania się o odszkodowanie.

Podjęcie określonych działań zaraz po zdarzeniu pozwala zwiększyć szanse na sukces w walce o rekompensatę finansową za odniesione obrażenia.

Jak wobec tego należy się zachować? Warto:

 • udokumentować zdarzenie – bezpośrednio po pobiciu należy sfotografować miejsce zdarzenia oraz własne obrażenia, dzięki czemu dysponuje się materiałem dowodowym;
 • znaleźć świadków i uzyskać ich dane kontaktowe – jeżeli ktokolwiek oprócz poszkodowanego i sprawcy widział całe zdarzenie, koniecznie należy zdobyć dane kontaktowe do tej osoby – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer kontaktowy okażą się bezcenne, jeżeli w trakcie dochodzenia w sprawie odszkodowania będzie trzeba powołać się na zeznania świadków;
 • zgłosić akt przemocy na policję w ciągu 24 godzin – bez zgłoszenia pobicia czy napaści na policji nie ma co liczyć na odszkodowanie. Jeżeli obrażenia są na tyle duże, że uniemożliwiają samodzielne skontaktowanie się z komendą, warto poprosić kogoś o pomoc. W skrajnych przypadkach czas 24 godzin na zgłoszenie zajścia policji może zostać wydłużony;
 • uzyskać od policji Crime Reference Number – numer sprawy kryminalnej, który potrzebny jest do złożenia wniosku o odszkodowanie;
 • udać się na badania medyczne – w sytuacji, gdy obrażenia są na tyle niewielkie, że nie trzeba natychmiast wzywać pomocy medycznej, należy we własnym zakresie udać się do szpitala, gdzie zostaną przeprowadzone odpowiednie badania, a informacje na temat obrażeń wynikających z aktu przemocy zostaną wpisane do dokumentacji medycznej. Wraz z zebranymi przez poszkodowanego dowodami i zeznaniami świadków będzie ona podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

Wniosek o odszkodowanie

Wniosek o odszkodowanie musi zostać złożony w terminie 2 lat od dnia, w którym zajście miało miejsce. Rozpatrzeniem aplikacji zajmie się Criminal Injuries Compensation Authority (CICA), czyli brytyjska organizacja włączona w struktury administracji rządowej, zajmująca się przyznawaniem odszkodowań dla ofiar aktów przemocy popełnionych na terenie Wielkiej Brytanii.

Co ważne, rekompensaty przyznawane przez CICA przysługują również polskim obywatelom, bez względu na to, czy są na stałe zameldowane na Wyspach Brytyjskich, czy nie.

Składając wniosek do Criminal Injuries Compensation Authority, warto skorzystać z usług firmy specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowań. Znając prawo i mając odpowiednie doświadczenie w negocjacjach z CICA, jej pracownicy skuteczniej załatwią wszelkie formalności aniżeli ktoś niemający zielonego pojęcia o sprawach o odszkodowanie.

Zgłoszeniem zajmują urzędnicy zatrudnieni w CICA, jednak należy pamiętać, że rozpatrywanie wniosku trwa dość długo – w przypadku prostych spraw całość dochodzenia może zamknąć się w czasie krótszym niż 12 miesięcy, jednak z reguły na ostateczną decyzję trzeba poczekać 1-2 lata.

Wysokość i rodzaj odszkodowania

Osoba, która na terenie Anglii, Szkocji lub Walii w wyniku pobicia albo napaści doznała obrażeń i strat wycenionych na kwotę co najmniej 1000 funtów, ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie za:

 • obrażenia cielesne – wszelkiego rodzaju siniaki, złamania, zadrapania, zwichnięcia, urazy oraz inne fizyczne uszkodzenia;
 • obrażenia psychiczne – napady lęków, depresja, życie w strachu, zamknięcie się w sobie oraz inne szkody psychiczne;
 • koszty leczenia, opieki medycznej i rehabilitacji – wliczając w to wszystkie wydatki związane z wyjazdami na zabiegi;
 • utracone dochody – odszkodowanie za utracone dochody może zostać przyznane, jeśli obrażenia po pobiciu lub napadzie okazały się na tyle duże, że przez okres co najmniej 28 dni roboczych wykluczyły wykonywanie pracy zarobkowej.

W sytuacji, gdy poszkodowany poniósł śmierć w wyniku aktu przemocy, prawo do odszkodowania ma jego rodzina – mąż, dziecko, żona, ojciec lub matka. Tego typu rekompensata pokrywa koszty pogrzebu, żałoby i strat finansowych, jakie rodzina poniosła w związku ze śmiercią poszkodowanego.

Wysokość odszkodowania przyznawanego przez CICA za obrażenia fizyczne i psychiczne waha się w granicach 1000 – 250 000 funtów. Dodatkowe straty, wynikające np. z utraconych korzyści czy niezdolności do pracy, mogą przynieść maksymalnie kolejne 250 000 funtów, a zatem łączna kwota odszkodowania wynosi nie więcej niż 500 000 funtów. W sytuacji, gdy poszkodowany jest niezadowolony z ostatecznej wysokości przyznanego odszkodowania lub całkowitego odrzucenia wniosku, istnieje możliwość odwołania się od decyzji urzędników.

 • Please prove you are human by selecting the flag.
Call Now Button