To miał być normalny trening, jak każdy inny. Niestety, akurat tego dnia doszło do przykrego zdarzenia – wypadku na siłowni lub w klubie fitness, w którego efekcie doznałeś cielesnych obrażeń. Czy należy Ci się odszkodowanie? Jeśli tak, jak się o nie starać i jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać? Sprawdź już teraz.

Kiedy należy się odszkodowanie

Kontuzje są nieodłącznym elementem sportu. Zdarzają się często niezależnie od tego, czy uprawiasz daną dyscyplinę zawodowo, czy hobbystycznie. Zwichnięcia, skręcenia, złamania czy zbicia to tylko niektóre z nich. W większości przypadków kontuzje są po prostu efektem sportowych zmagań i wynikają z walki na boisku, korcie, macie czy w ringu. Jednak nie zawsze – podczas treningu na siłowni lub w klubie fitness obrażenia mogą bowiem wynikać również z winy właściciela, lub administratora obiektu. W takiej sytuacji przysługuje Ci prawo do odszkodowania.

Właściciele i administratorzy klubów fitness i siłowni są zobligowani do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Health and Safety at Work etc. Act 1974). Wskazują one na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa klientom i osobom odwiedzającym siłownię lub klub fitness poprzez:

  1. udzielenie niezbędnych informacji i przeszkolenie w użytkowaniu sprzętu (może być w formie regulaminu);
  2. zagwarantowanie bezpiecznego przemieszczania się w przestrzeni (usuwanie niebezpiecznych przedmiotów, utrzymywanie porządku, zwracanie uwagi na śliską nawierzchnię itp.);
  3. regularne sprawdzanie stanu i jakości sprzętów;
  4. usuwanie wszelkich groźnych usterek w sprzęcie i infrastrukturze;
  5. odpowiednie oznakowanie urządzeń do ćwiczeń;
  6. zapewnienie prawidłowego działania urządzeń.

Jeśli któryś z powyższych obowiązków został złamany, w efekcie czego doznałeś kontuzji na siłowni lub w klubie fitness w UK, możesz starać się o odszkodowanie. Gdy np. maszyna nieprawidłowo zamontowana przez pracowników obiektu spadnie Ci na stopę w trakcie ćwiczeń i ją zmiażdży, potkniesz się na śliskiej podłodzie i złamiesz nogę albo waga obciążnika będzie wyższa, niż jest na nim napisane, przez co zwichniesz nadgarstek, masz szanse na otrzymanie rekompensaty. Jak się o nią starać?

Jak starać się o odszkodowanie

Żeby otrzymać odszkodowanie za wypadek na siłowni lub w klubie fitness w UK, należy wykazać obrażenia i udowodnić, że powstały w wyniku zaniedbania ze strony właściciela lub administratora obiektu. Mając pewność, że kontuzja nie jest skutkiem złej techniki ćwiczeń, Twojego nieprawidłowego przygotowania czy zwykłej nieuwagi z Twojej strony, lecz źle działającego bądź nieoznakowanego sprzętu, po wypadku uzyskaj pomoc medyczną.

O ile to możliwe i stan zdrowia Ci na to pozwala, bezpośrednio po wypadku postaraj się go możliwie dokładnie udokumentować. Przede wszystkim wykonaj zdjęcia lub nagranie urządzeń czy miejsc, przez które doznałeś kontuzji. Przykładowo, jeżeli obrażenie jest efektem źle zamontowanego sprzętu, sfotografuj niesprawny element. Tak samo zachowaj się w przypadku poślizgnięcia się na mokrej nawierzchni lub jakiegokolwiek innego wypadku, którego skutki nie są na tyle poważne, żeby nie dało się zrobić zdjęć.

W potwierdzeniu Twojej wersji zdarzeń bezcenne są zeznania naocznych świadków, dlatego jeśli możesz je zdobyć, koniecznie to zrób. Postaraj się uzyskać dane osobiste i numery kontaktowe do każdego, kto widział wypadek i może poświadczyć, że nie było w nim Twojej winy. O ile siłownia lub klub fitness posiadają kamery przemysłowy, zwróć się z pisemną prośbą o udostępnienie nagrania z momentu wypadku, które może być doskonałym dowodem w sprawie. Samo zdarzenie koniecznie zgłoś do osoby zarządzającej obiektem w celu odnotowania go w książce wypadków (accident book).

Zebrawszy dowody, które pozwalają dowieść, że wina za kontuzję leży po stronie zarządcy obiektu, a nie Twojej, możesz wystosować roszczenie. W tym celu wymagany jest kontakt z drugą stroną (z reguły jest nią towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym właściciel obiektu ma wykupioną polisę), co wymaga doświadczenia i wiedzy w negocjacjach i działaniach prawnych. Dlatego przeważająca większość odszkodowań jest skutecznie uzyskiwana za pośrednictwem wyspecjalizowanych kancelarii i firm. Jako Optimal Solicitors pomagamy Ci uzyskać rekompensatę za kontuzję na siłowni lub w klubie fitness.

W Twoim imieniu składamy roszczenie przeciwko właścicielowi obiektu i prowadzimy z nim negocjacje, żeby zakończyć spór możliwie szybko i łagodnie. Przy braku porozumienia wchodzimy na drogę sądową i podczas procesu udowadniamy, że wina za wypadek leży po stronie zarządców obiektu, a nie Twojej. Działamy w oparciu o zasadę „No win, no fee”, co znaczy, że pobieramy opłatę wyłącznie w razie wygrania Twojej sprawy. Jeżeli nie spełnimy Twoich oczekiwań, nie ponosisz kosztów.

Jak duże odszkodowanie otrzymasz? To zależy od skali obrażeń i ich skutków – im poważniejsza kontuzja i im większe straty poniosłeś z jej przyczyny, tym większa rekompensata. Co istotne, odszkodowanie należy się nie tylko za obrażenia fizyczne, ale również psychiczne, a także za ewentualne utracone dochody, niezdolność do pracy i poniesione koszty leczenia.

Jeżeli nie z Twojej winy przydarzył Ci się wypadek na siłowni lub w klubie fitness, skontaktuj się z nami już teraz i uzyskaj odszkodowanie, które Ci się należy!

  • Please prove you are human by selecting the star.
Call Now Button